Wiadomości z rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych
Sylwia Zagórna, Ekspert rynku nieruchomości 2023-04-08
Wszystkie nowe domy w Polsce muszą być zeroemisyjne. Co mówią przepisy unijne?
W ostatnich latach, coraz większą uwagę poświęca się kwestiom ekologii i ochrony środowiska. Jednym z ważnych działań w tym zakresie jest promowanie budownictwa zeroemisyjnego. Polska w tej kwestii musi dostosować się do wymogów, które wynikają z przepisów unijnych.

W 2018 roku, Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która wymaga od państw członkowskich zwiększenia efektywności energetycznej budynków i promowanie budownictwa o zerowej emisji. Dyrektywa ta określa, że w latach 2021-2025 wszystkie nowo budowane budynki powinny spełniać standardy budownictwa o zerowej emisji, a od 2026 roku wszystkie nowo budowane budynki publiczne muszą być budowane w taki sposób.

Polska, jako państwo członkowskie UE, jest zobligowana do wprowadzenia wymogów zeroemisyjnego budownictwa. Od 2021 roku wszystkie nowo budowane domy muszą spełniać wymagania dotyczące energooszczędności, czyli muszą charakteryzować się bardzo niskim zużyciem energii na jednostkę powierzchni użytkowej. Ponadto, od 2026 roku wszystkie nowo budowane domy publiczne w Polsce muszą być budowane w technologii zeroemisyjnej.

Wdrożenie przepisów dotyczących budownictwa zeroemisyjnego w Polsce ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Budynki, które spełniają standardy zeroemisyjne, zużywają o wiele mniej energii niż tradycyjne budynki, co przekłada się na niższe rachunki za prąd, ogrzewanie i wodę.

Wprowadzenie standardów zeroemisyjnego budownictwa w Polsce wiąże się z koniecznością zmian w procesie projektowania i budowy nowych domów. Nowe budynki muszą być projektowane z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej. Ważne jest także zastosowanie materiałów ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a także rekuperatory powietrza.

Wszystkie te wymogi dotyczące zeroemisyjnego budownictwa wpisują się w dążenia do budowania bardziej ekologicznej przyszłości. W Polsce, gdzie poziom świadomości ekologicznej zaczyna wzrastać, konieczne jest wprowadzenie standardów budownictwa zeroemisyjnego, aby spełnić wymagania unijne oraz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja wymogów zeroemisyjnego budownictwa może być jednak związana z pewnymi wyzwaniami i kosztami, szczególnie dla prywatnych inwestorów. Wymaga to inwestycji w nowoczesne technologie i materiały, które w początkowej fazie mogą być kosztowne. W przypadku budynków publicznych, takich jak szkoły czy urzędy, koszty mogą być pokrywane przez państwo, ale w przypadku prywatnych inwestycji, koszty te spoczywają na inwestorach.

Wprowadzenie standardów budownictwa zeroemisyjnego może być jednak korzystne w dłuższej perspektywie, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Nowoczesne technologie pozwalają na oszczędność energii i wody, co przekłada się na niższe rachunki dla mieszkańców. Dodatkowo, budynki zeroemisyjne mają większą wartość rynkową i są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców lub najemców.

Wprowadzenie standardów budownictwa zeroemisyjnego jest również korzystne dla środowiska naturalnego. Emisja gazów cieplarnianych jest jednym z największych problemów ekologicznych, a budynki są odpowiedzialne za znaczną część tych emisji. Wprowadzenie zeroemisyjnych standardów pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie nowe domy w Polsce muszą być zeroemisyjne zgodnie z przepisami unijnymi. Wprowadzenie standardów zeroemisyjnego budownictwa wymaga zmian w procesie projektowania i budowy nowych budynków, ale przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i obniżenia kosztów eksploatacji budynków. Jest to krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości i zgodny z dążeniami wielu państw na świecie.
Najlepsze oferty
Regulamin
Cennik
Baza firm
Informacje dla Biur Nieruchomości
Programy dla Biur Nieruchomości
Artykuły
Kontakt
© 2009-2023 - portal-nieruchomosci.net - Wszelkie prawa zastrzeżone